MRPII  >  Üretim
Ana Sayfa  |  Ürün  |  Firma  |  İletişim
DUGAN BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Modüller
İş emri operasyonlarına ilişkin üretim aktiviteleri ile diğer aktivitelerin ve duruşların takip edildiği bölümdür.

Makina ya da personelin aynı anda birden fazla iş yapabileceği göz önüne alınarak dizayn edilmiştir. Bu gibi durumlarda sistem girilen üretim ya da duruş bilgilerindeki zamanları, makina ya da personelin aynı anda yaptığı işlere otomatik olarak dağıtmaktadır. Bu sayede her bir iş emrinin her bir operasyonu için hangi makinanın ve personelin ne kadar süre çalıştığı ve durduğu bilgileri doğru olarak hesaplanır. Bu hesaplama sonucu maliyetin de doğru bir şekilde görülebilmesini sağlanır.

Üretim bölümü kendi içinde üretim, tamir, ayar gibi çeşitli türlerde bilgi takibi gerçekleştirir. Bu şekilde hangi iş emrinin hangi operasyonu için üretim gerekçesiyle ne kadar çalışıldığı, tamir gerekçesiyle ne kadar çalışıldığı bilgileri takip edilir. Bu bilgiler maliyet modülüne aktarıldığı için, iş emri maliyet görüntülemede sadece üretim maliyeti ya da sadece tamir maliyetini takip etmek mümkündür. Aynı şekilde duruş bilgileri de maliyet bölümüne aktarıldığından iş emirlerinin operasyonel bazda duruş maliyetleri de görülebilir.

Bu bölümde makinaların ve personelin standart üretim zamanları ile gerçekleşen üretim zamanları karşılaştırılabilir. Makinaların ve personelin hangi iş emirlerinin hangi operasyonlarının üretimine katkıda bulundukları takip edilebilir. En çok hangi duruş kodunun gerçekleştiği, en çok hangi makinanın hangi sebeple durduğu gibi analizler kolaylıkla yapılabilir. Standart ve gerçekleşen kota bilgileri görülebilir.

Ayrıca makinaların anlık iş yükü, çalışan-çalışmayan makinalar gibi gözlemler de rahatlıkla yapılabilir.
Üretim Veri Toplama

Üretim içinde gerçekleşen aktivitelerin operatörlerin barkod okutması ile toplandığı bölümdür. Üretim modülünde elden girilebilecek olan bu bilgiler üretim veri toplama modülü ile yapılan aktivitelerin tam zamanlı olarak nasıl gerçekleştiği bilgilerini toplamak işi otomatikleştirilmiştir. Bu sayede ofiste üretim sonucu girmek işini yapan kullanıcıların zamanlarını başka faaliyetlere ayırabilmesi sağlanmış olmakla birlikte üretim bilgilerinin kullanıcı hatalarından daha arınmış ve tam zamanlı olarak toplanması sağlanmıştır.
<<     >>
>
©  2010  Dugan Bilişim Sistemleri      |     Ana Sayfa    Ürün    Firma    İletişim