MRPII  >  Maliyet
Ana Sayfa  |  Ürün  |  Firma  |  İletişim
DUGAN BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Modüller
Üretim esnasında gerçekleşen her türlü aktivitenin kullanıldığı ve ürünlerin iş emri bazında maliyetleri ile maliyet bileşenlerinin özel maliyetlerinin de takip edildiği bölümdür.

Ayrıca genel ve nesne (parça, müşteri, çalışma alanı, personel, ... ) bağımlı gerçekleşen giderler de takip edilebilir.

İş emri maliyetini oluşturan tüm maliyet bileşenlerinin işlem sayısı, parça sayısı, aktivite sayısı ya da süre bazlı maliyetleri hesaplanabilir. Örneğin; herhangi bir makinenin, üretim ve duruş için ayrı olmak üzere saatlik maliyeti görülebilir.

Maliyetler kapasite maliyeti ve çalışma maliyeti olarak hesaplandığından, atıl kapasite maliyeti kolaylıkla görülebilir.

Maliyet sistemi parti bağımlı çalışmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir parçanın, örneğin; son 5 iş emrindeki maliyet değişimlerini görmek ya da satınalınan herhangi bir malzemenin veya endirekt malzemenin satınalma maliyet değişimlerini görmek mümkündür.

Masraflar her türlü nesne ile ilişkili olabildiği için gerçek satınalma maliyeti ve üretim maliyetine, örneğin; kullanılan hammaddenin nakliye ve sigorta bedelleri ile birlikte alınmış haliyle ulaşmak mümkündür.

Parti bağımlı stok maliyet sistemi sayesinde satıştan elde edilen kar net bir şekilde hesaplanabilmekte, gerçekleştirilen ihracat kayıtlarına ilişkin üretimde kullanılan direkt ve endirekt malzemelerin vergi tutarlarını öğrenmek son derece basittir.

Yeni ürün için simülasyon maliyet oluşturulabilmekte, simülasyon maliyet bilgileri, sistemde bulunan tanımlı parçalar ile bütünleşik çalışabilmektedir.

Çeşitli sorgulama ekranları barındırmakta, örneğin; bir makinenin aylık kullanım maliyetlerinin değişimini gözlemlemek mümkündür.

Tüm maliyet ekranları sınırsız sayıda döviz türü ile çalışabilmektedir.
<<     >>
>
©  2010  Dugan Bilişim Sistemleri      |     Ana Sayfa    Ürün    Firma    İletişim